خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

ارگونومي كامپيوتر

  ارگونومي چيست ؟

  ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم با بدست آوردن بهترين ارتباط ميان كاربران و محيط كار تعريف مي شود .

  ارگونومي با ارزيابي قابليت ها و محدوديتهاي انسان ( بيومكانيك و آنتروپومتري ) ، استرس هاي كاري و محيطي

  ( فيزيولوژي كار و روانشناس صنعتي ) ، خستگي ( فيزيولوژي كار و روانشناس صنعتي ) ، طراحي و آموزش و

  طراحي ايستگاه كاري و ابزارها ( آنترومتري و مهندسي ) سر و كار دارد . بنابراين ارگونومي از علوم و مهندسي

  تشكيل شده است .

  ارگونومي شغلي تلاش مي كند تا با بازبيني سيستم هاي كاري ، آنها را در جهت كاهش استرس هاي حرفه اي

  تغيير دهد .

  جنبه هاي بهداشتي ارگونومي

  جنبه هاي بهداشتي ارگونومي عبارتند از :

  -1 پيشگيري از بيماري ها و اختلالات ناخواسته

  -2 طراحي بهينه ايستگاه هاي كاري

  -3 بهترين استفاده از منابع و قابليت هاي كارمندان

  ارگونومي كامپيوتر

  ارگونومي كامپيوتر يعني مطالعه و بررسي عوامل انساني در ارتباط با كامپيوتر . يكي ازاهداف اصلي ارگونومي

  كامپيوتر ،تضمين مناسب بودن دستگاه براي استفاده انسان است .

  رعايت اصول ارگونومي در كاربا كامپيوتر

  توليد كنندگان تجهيزات وسايل كامپيوتر ( مانند صفحه كليد ، ماوس ، ميز و صندلي و ساير وسايل كامپيوتر )

  اكنون سعي مي كنند تا محصولات را مطابق با اصول ارگونومي طراحي و توليد كنند .

  رعايت اصول ارگونومي سبب كاهش ضايعات چشم ، سردرد و كمردرد اپراتورها و كاربران كامپيوترها مي شود

  كاربرد كامپيوتر در زندگي بشر بسيار زياد است و تعداد زيادي از افراد ساعت هاي متمادي با كامپيوتر كار

  مي كنند ، به همين دليل شناخت عوامل مؤثر در محيط كار با كامپيوتر اهميت زيادي دارد . وجود شرايط

  نامناسب در محيط كاري و عدم توجه به موارد ايمني هنگام كار با كامپيوتر ممكن است در بلند مدت سبب بروز

  بيماري ه ا و ناهنجاري ه ا شو د . بيشتر كاربران د ر محيط هاي سر بست ه و فضاهاي كوچك كا ر مي كنند

  كمترين ويژگي هاي يك محيط كاري مناسب براي كاربران كامپيوتر به قرار ذيل است :

  * وجود سيستم تهويه مطبوع

  * نوركافي و مناسب

  * استفاده از ميز مخصوص كه داراي ابعاد استاندارد باشد

  * استفاده از صندلي مخصوص كامپيوتر با ارتفاع قابل تنظيم براي جلوگيري از ناراحتي ستون فقرات كاربر

  * استفاده از زيرپايي براي جلوگيري از بي حسي پا

  * كف پوش چوبي يا پلاستيكي براي جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن .

  با وجود رعايت نكات فوق ، باز امكان بروز بيماري هاي خاص براي اپراتور وجود دارد . كم تحركي هنگام كار با

  كامپيوتر ، چشم دوختن در مدت طولاني به صفحه مانيتور و حركات يكنواخت مچ دست ، ممكن است سبب

  بروز انواع ناهنجاري ها شوند .

  ارگونومي اجزاي موجود در محيط كار با كامپيوتر

  اگر براي انجام فعاليت ها در محيط كار از كامپيوتر استفاده مي شود ، به منظور جلوگيري از عوارض ناشي از كار

  با كامپيوتر ، توصيه مي شود كه اصول ساده اي كه در مورد تجهيزات موقعيت و مكان كار با كامپيوتر در ذيل

  ذكر گرديده ، رعايت گردد تا بتوان تا حدودي ازاين عوارض جلوگيري كرد :

  صندلي :

  صندلي مورد استفاده در محيط كار با كامپيوتر بايد از خصوصيات زير برخوردار باشد :

  -1 داراي پشتي باشد ، به صورتي كه گودي كمر را در بر گيرد و ( پشتي ) از نظر افقي و عمودي تراز باشد .

  -2 چرخان باشد .

  -3 از هر نظر (زوايا و فواصل) قابل تنظيم باشد .

  -4 داراي پايه اي محكم باشد .

  -5 روكش آن از جنسي باشد كه هوا را از خود عبور داده و سبب تعريق نشود و لغزنده نيز نباشد .

  -6 لايه داخلي آن 2 تا 3 سانتيمتر ضخامت داشته باشد .

  -7 حداقل عرض آن 40 سانتيمتر باشد .

  -8 چرخ آن قابليت حركت بر جنس كفپوش اتاق را داشته باشد .

  -9 ارتفاع آن با ارتفاع ميز متناسب باشد .

  بر اساس اصول ارگونومي كه از سوي سازمان بين المللي توصيه شده ، ارتفاع نشمينگاه صندلي بايد 25 الي 35

  سانتيمتر پايين تر از سطح ميز كار در نظر گرفته شود .

  ميز كار :

  -1 ارتفاع سطح ميز كار بايد قابل تنظيم باشد .

  -2 فضاي در نظر گرفته شده براي پاها در زير ميز بايد مناسب باشد .

  -3 سطح ميز كار بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه جاي كافي براي تمامي اشيا و وسايل موجود باشد .

  وسايلي كه در هنگام كار بيشترين موارد استفاده را دارند ، بايد در نزديكي اپراتور و در دسترس وي قرار داشته

  باشد و ساير وسايل نيز بايد به صورتي منظم در جاي خود قرار گيرند . لازم به ذكر است كه اگر امكان استفاده از

  يك ميز بزرگ وجود نداشته باشد ، يا فضاي روي ميز كوچك باشد ، مي توان با استفاده از پايه متحرك

  مانيتور ، ضمن تنظيم فواصل و ارتفاع مانيتور در بهترين حالات مطابق با اصول ارگونومي ، از فضاي موجود نيز

  حداكثر استفاده را نمود كه اين وسيله با امكان چرخش 360 درجه به دور محور خود حركت وضعي و انتقالي ،

  قابليت تنظيم محيط كار را تا حد بسيار زيادي افزايش مي دهد و در اثر افزايش قابليت تنظيم فواصل و ارتفاعات

  مورد نياز ، از خستگي ستون مهره ها و ساير اندام ها جلوگيري مي شود .

  -4 سطح ميزكار نبايد سفيد يا خيلي تيره باشد ، چون به نامساعد شدن شرايط روشنايي كمك مي كند .

  مانيتور :

  بطور كلي مانيتورها ، ممكن است دو نوع خطر را براي افراد به وجود آورند كه عبارتند از :

  الف ) خطر درخشندگي نور و يا انعكاس و بازتاب نور محيط اطراف به چشمان فرد

  ب ) خطر تشعشع

  از لحاظ اصول ارگونومي ، در هنگام كار با مانيتورها ، خصوصيات و اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرند :

  -1 بالاترين قسمت صفحه مانيتور در امتداد ديد اپراتور قرار گيرد .

  -2 فاصله بين چشم ها تا صفحه مانيتور بين 30 تا 60 سانتي متر و در بعضي موارد در بهترين حالت ،

  46 سانتي متر توصيه شده است .

  -3 صفحه مانيتور نبايد درخشندگي داشته باشد و نور را نيز نبايد منعكس كند .

  -4 تصاوير روي صفحه مانيتور بايد واضح و خوانا باشند .

  -5 جهت كاهش انعكاس نور محيط اطراف در مانيتور ، بايد ضمن تنظيم مانيتور ، درخشندگي را نيز در منبع

  توليد آن كنترل نمود ( كاهش داد )

  -6 مانيتورها بايد در مكاني دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آنها قرار گيرند .

  -7 براي جلوگيري از انعكاس نور ، پس از تنظيم محيط كار مي توان از يك فيلتر شيشه اي يا نوري استفاده

  نمود .

  -8 براي جلوگيري يك زاويه ديد مناسب به صورتي كه صفحه مانيتور در ميدان ديد فرد واقع شود ، گردن بايد

  راست نگاه داشته شود و مسير ديد نيز بايد به سمت پايين باشد .

  -9 جهت افزايش قابليت تنظيم مانيتور نيز مي توان از پايه متحرك استفاده نمود . اين وسيله به ما امكان مي

  دهد كه با افزايش قابليت تنظيم فواصل بر اساس اصول ارگونومي ، ضمن قراردادن مانيتور در محل مناسب ( از

  نظر قرار گرفتن در امتداد ديد ) ، فاصله مناسبي را نيز بين فرد و مانيتور به وجود آورد و در نتيجه با پديد آوردن

  مناسب ترين شرايط ديد ، از خستگي چشم و ساير عوارض چشمي و هم چنين ساير ناراحتي ها و عوارض

  استخواني ماهيچه اي ( در اثر وضعيتي كه فرد براي مانيتور به خود مي گيرد ) جلوگيري نمائيم .

  -10 در مواقعي كه از كامپيوتر براي اموري چون تايپ يا حروفچيني استفاده مي شود ، بايد از يك نگهدارنده

  در كنار مانيتور استفاده نماييد . (

   

  copy holder ) قابل تنظيم

  -11 براي جلوگيري از خطرات ميادين الكترومغناطيسي ، هيچ گاه نبايد در پشت مانيتور قرار گرفت .

  صفحه كليد :

  -1 صفحه كليد مورد استفاده بايد در دسترس فرد و در محلي قرار گيرد كه در هنگام كار با آن ، ساعد و بازوها

  زاويه اي بين 80 تا 100 درجه ايجاد نمايند . در اين حالت باز و بايد به زمين عمود باشد و مچ نبايد هيچ گونه

  فشاري را متحمل شود و نبايد به بالا ، پايين يا داخل خم شود . براي اين منظور مي توان از تكيه گاه مخصوصي

  استفاده نمود .

  -2 صفحه كليد بايد از بدنه كامپيوتر مجزا باشد .

  -3 صفحه كليد بايد بطور دقيق در جلوي فرد قرار گيرد .

  ماوس :

  -1 امروزه ماوس ها با شكل هاي مختلف وارد بازار شده اند.بنابراين انتخاب ماوس عامل مهمي در هنگام كار با

  كامپيوتر مي باشد.

  -2 حتي المقدور ماوس وصفحه كليد هم سطح باشند.

  -3 در هنگام كار با موس ، مچ دست و ساعد بايستي داراي تكيه گاه باشند.

  s t t

  براي ذخيره كردن و clr lr + -4 از كليدهاي ميانبر به جاي استفاده از ماوس كمك بگيريد: مانند

  p t

  . براي چاپ كردن clr +

  -5 ازپدهايي (صفحه هاي مخصوص ماوس) كه امروزه به عنوان پد طبي مطرح مي باشد، استفاده گردد.

  نورپردازي محيط كار:

  قرار دادن روشنايي و انتخاب ميزان مناسبي از نور مي تواند توانايي شخص را در هنگام ديدن تصاوير بر روي

  مانيتور افزايش دهد. اگر روشنايي بسيار زياد باشد و يا نور بيش از اندازه مناسب بر روي صفحه مانيتور بيافتد ،

  براي ديدن تصاوير بر روي مانيتور دچار مشكل شده و نمي توان تصاوير را به وضوح مشاهده كرد،

  بنابراين موجب خستگي چشم و سردرد مي گردد:

  -1 ميز كامپيوتر و مانيتور خود را به گونه اي در محيط كار قرار دهيد كه پشت به پنجره محيط كار باشد و نور

  بيرون ازاتاق بر روي مانيتور تابيده نشود و يا از پرده و نور گير در پشت پنجره ها استفاده شود تا از ورود نور

  درخشان جلوگيري بعمل آيد.

  -2 ازنورهاي مهتابي وخورشيدي بطور تركيبي در محيط كار استفاده گردد تا روشنايي مناسبي جهت خواندن در

  اختيار داشته باشيد.

  -3 در صورت استفاده از چراغ هاي مطالعه، منبع نور را به موازات خط ديد خود قرار دهيد.

  استفاده مي گردد،ميزان روشنايي بيشتري مورد نياز مي باشد.

   

  LCD -4 در صورتي كه از مانيتور

  -5 منابع روشنايي درخشان كه در پشت صفحه نمايش قرار دارند مي توانند براي كاربران با كامپيوتر مشكل ايجاد

  كنندو در واقع ديدن صفحه كار را بطور واضح برايتان مشكل مي سازد.

  ورزش هاي مفيدجهت گردن و شانه :

  يكسري از تمرينات و ورزش ها مي تواند از ضايعات كامپيوتر در گردن و شانه جلوگيري نمايد. اين تمرين ها

  بايستي مرتباً تكرار شود تا اثر آن نمايان گردد.

  كشش گردن:

  ماهيچه هاي گردن را راست و كشيده نگه داريد و آن ر امنقبض و محكم نگيريد، اين روش ناراحتي هاي

  ناشي از حالت هاي قرارگرفتن بدن را بر طرف مي كند . طبق شكل شماره ( 1و 2) راحت بنشينيد ، به شانه ها

  استراحت دهيد و چانه خود را به طرف سينه متمايل كنيد. چانه را تا جايي كه مي توانيد به طرف شانه راست

  بچرخانيد ، طوري كه هيچ فشاري به پشت گردن وارد نشود. 30 ثانيه در اين حالت بمانيد . اين حركت را براي

  سمت چپ نيز انجام دهيد.طبق شكل شماره ( 3و 4) راحت بنشينيد به شانه ها استراحت دهيد. گوش هاي خود

  را به طرف شانه راست خم كنيد گردن را تا جايي كه مي توانيد شل كنيد و با اين كار احساس كششي در

  سمت مخالف خواهيد كرد .براي 30 ثانيه در اين حالت بمانيد .اين حركت را براي سمت چپ نيز تكرار نمائيد.

  طبق شكل شماره ( 5و 6) جناغ سينه و چانه را به بالا ببريد .سرتان را تاجا يي كه راحت هستيد به عقب بكشيد و

  شانه ها را شل نمائيد.هوا را به بيرون داده و بازدم كنيد و سر را از عقب به مركز آورده و سپس چانه را به طرف

  سينه متمايل كنيد طوريكه پشت گردن كشيده شود و مدتي در اين حالت بمانيد.

  ورزشهاي شانه :

  ازمزاياي مواردي كه در ذيل ذكر شده اين مي باشد كه انقباض و گرفتگي شانه و گردن را بر طرف كرده و از قوز

  كردگي شانه ها به جلو ، جلوگيري مي كند :

  -1 شانه و گردن را شل كنيد و حالت قوز و خميدگي شانه را از بين ببريد.

  روي صندلي نشسته و پاها را صاف روي زمين بگذاريد.مهره هاي كمر را صاف نگه داشته و هوا را به داخل تنفس

  كنيدو شانه ها را به طرف بالا و عقب بكشيد.

  4 بار اين كار را تكرار كنيد. - هوا را بيرون داده و شانه هايتان را پائين بياوريد. 5

  1) دست هاي خود را روي شانه ها گذاشته سپس آرنج ها را جلو سينه قرار دهيد و - مطابق شكل شماره ( 3

  سپس آنها را به طرف بالا ببريدو تا جا يي كه مي توانيد آنرا بكشيد و سپس پايين بياوريد.

  با اين روش احساس راحتي و كم شدن فشار بر استخوان شانه مي كنيد.چندين بار اين كار را تكرار نمائيد.

  -2 ماهيچه هاي ستون مهره ها را با خم كردن مهره ها به طرفين بكشيد.

  4 ) ب ه راحتي روي صندلي بنشينيد و پاهاي خود را روي زمين بگذاريد.نفس گرفته - مطابق شكل شماره ( 5

  دست چپ را بالاي سرتان ببريد. با دست راست خود مچ دست چپ را بگيريد( كف دست چپ به طرف جلو

  باشد) و دوباره نفس بگيريد.سپس بازدم كرده و به سمت راست خم شويد احساس كششي در سمت چپ خود

  خواهيد كرد.نفس خود را حبس كنيد و در همان حال به سمت ديگر خم شويد و هوا را بيرون دهيد. دوباره نفس

  گرفته و به مركز حركت كنيد واين عمل را براي سمت ديگر نيز تكرار كنيد.

  6) روي صندلي نشسته ، پاها را به صورت موازي و صاف روي زمين بگذاريد.انگشت هاي -

  خود را در هم قفل كرده و كف دست را به طرف بالا ببريد سپس آرنج ها راخم كرده بازوها را به طرف سر خم

  كنيد. نفس بگيريد و شانه ها را به طرف عقب ببريد ، نفس را بيرون داده و بازوها را صاف بكشيد و همچنان كف

  دست به طرف بالا باشد.به آرامي نفس بكشيد و بعد هوا را بيرون داده و بازوها را شل كنيد


  این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : كامپيوتر ,استفاده ,مانيتور ,ارگونومي ,بايد ,شانه ,اصول ارگونومي ,صفحه مانيتور ,براي جلوگيري ,صفحه كليد ,قابليت تنظيم ,افزايش قابليت تنظيم ,قابليت تنظيم فواصل ,
  ارگونومي كامپيوتر

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر